Luonto on suomalaisille tärkeä asia, ja se on myös oleellinen osa suomalaista maisemaa. Suurten metsäalueidensa ja tuhansien järviensä ansiosta Suomi näyttää lentokoneesta katsottuna kesällä pääosin siniseltä ja vihreältä. Maan puhdas ja kaunis luonto vetää puoleensa turisteja eri puolilta maailmaa. Kesä on erinomaista aikaa luonnon kauneuden hämmästelyyn, ja yöttömän yön ansiosta suomalaisesta luonnosta voi nauttia kesällä ympäri vuorokauden.

Määrällisesti Suomessa on yli 180 000 järveä, joista noin 56 000 on sellaisia, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin. Maan suurimpia järviä ovat Kaakkois-Suomessa sijaitseva Saimaa, keskisen Suomen maisemia ihastuttava Päijänne sekä Lapin jylhissä maisemissa sijaitseva Inarijärvi. Näiden järvien eläimistä erityisen uhanalainen on vain Saimaassa tavattu saimaannorppa, jota on jäljellä enää joitakin satoja yksilöitä. Tästä lajista onkin tullut suomalaisen luonnon suojelun tunnusmerkki.

Suomen järvissä on tavattu hieman yli sata kalalajia, joista yleisimmät ovat ahven, hauki ja särki. Muihin vesistöissämme esiintyviin kalalajeihin kuuluvat muun muassa kuha, lahna ja nieriä. Rannikon merivesissä on hieman erilaiset kalakantansa, mutta esimerkiksi särki viihtyy myös matalissa rannikkovesissä.

Kosteilla kasvupaikoilla viihtyvät kosteikkokasvit ovat tärkeä osa suomalaista järvimaisemaa. Yleisimpiä kosteikkokasveja ovat esimerkiksi lumpeet sekä ruohovartiset rantakasvit, kuten järvikorte ja rentukka. Uposkasvit kasvavat osittain tai kokonaan veden alla, ja niihin kuuluvat esimerkiksi vesiherne ja ahvenvita. Joskus kasvit valtaavat liian suuren osan vesistöjä, ja järvi voi kasvaa jopa umpeen. Tällöin on kyse rehevöitymisestä, joka puolestaan usein johtuu valuma- tai jätevesien mukana veteen kulkeutuneesta typestä ja fosforista.

Tällä sivustolla kerromme Suomen vesistöistä, niiden tyypillisistä piiirteistä sekä niissä elävistä eläimistä. Jos olet kiinnostunut esimerkiksi kalastuksesta, lue siitä lisää sivuiltamme. Kerromme myös vesistöjä uhkaavista ongelmista, kuten veden saastumisesta ja rehevöitymisestä, sekä ongelmien ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä.